Copyright

De teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, bestanden en overige gegevens, (tenzij anders aangegeven) met betrekking tot deze sites (imagotest.nl en imagotest.be) en bijbehorende (sub)domeinen zijn intellectueel eigendom van of in licentie bij Nogonad te Amstelveen (hierna: ‘Nogonad’ of ‘de uitgever’). Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan deze te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Imagotest is een uitgave van Nogonad. Nogonad is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienr. 34295516.

© Copyright 2004 – 2018, Nogonad.

De afbeeldingen, logo’s en merken van alle andere bedrijven en producten, gepresenteerd op deze site, behouden hun eigen auteursrechten. Overzicht van credits.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website en/of een van de diensten m.b.t. deze site te gebruiken stem je in met deze gebruiksvoorwaarden.

Website

De uitgever spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Het bezoek aan deze website is voor eigen rekening en risico. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

De uitgever behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. De inhoud van de website is voor particulier gebruik bedoeld.

De (conclusies bij de) resultaten van de Imagotest worden aan de hand van de antwoorden van vrienden en van andere gebruikers berekend door een computer. De uitgever kan niet garanderen dat de resulaten of de conclusies juist zijn.

Het is niet toegestaan de Imagotest in te vullen voor andere personen indien zijn hiervoor geen toestemming gegeven hebben.

E-mailberichten

Als onderdeel van de Imagotest krijg je de resultaten in je mailbox (imago-update). Wil je deze niet meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven via de link onderin het mailtje. Wij versturen geen nieuwsbrieven en geen spam.

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aflevering van de e-mailberichten afkomstig van imagotest.nl of imagotest.be.

Privacy

De uitgever respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die je verschaft cq. door de uitgever wordt verkregen vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en wordt opgeslagen in een afgeschermde omgeving. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het betreffende onderdeel, geanonimiseerd onderzoek en/of verbetering van deze website. De gegevens zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden van derden.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij deelname aan de Imagotest worden je zelfbeeld, je naam en e-mailadres verzameld. Afhankelijk van het opgeven ook je geboortedatum en je geslacht. Als je gekozen hebt om vrienden uit te nodigen worden ook de gegevens van jouw imago verzameld. Maak je een account aan via Facebook dan worden de volgende gegevens automatisch verzameld: naam, profielfoto en e-mailadres. Meld je je aan via twitter, dan verzamelen we je naam en profielfoto.

Andere gegevens die automatisch verzameld worden zijn je IP-adres (het adres van je computer), het tijdstip van invullen en je laatste bezoek en eventueel het aantal personen dat je hebt uitgenodigd.

Je kunt je gegevens bekijken en wijzigen als je ingelogd bent.

Indien je 14 maanden geen gebruik hebt gemaakt van Imagotest, dan anonimiseren we jouw gegevens en verwijderen we je account. Je kunt opnieuw een account aanmaken, maar de gegevens van je oude imago of zelfbeeld zijn dan niet meer beschikbaar.

Geen persoonsgegevens van je vrienden

Opgegeven e-mailadressen en namen van personen die je uitnodigt worden nooit bewaard. Deze worden éénmalig gebruikt om de uitnodigingen te versturen. Vult een uitgenodigd persoon jouw imago in dan worden zijn IP-adres en het tijdstip van invullen verzameld. In principe zijn deze gegevens voor Nogonad niet herleidbaar tot de persoon in kwestie.

De verwerking van de persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag onder meldingsnummer m1368025.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies en session storage. De volgende cookies worden geplaatst:

  • Google Analytics cookies, worden gebruikt voor bezoekstatistieken van deze website. Afhankelijk van het cookie wordt deze tot het einde van de sessie of tot 2 jaar na het laatste bezoek bewaard. Zie: Privacy statement Google Analytics of de Google Analytics documentatie (EN). Google kan de gegevens die gemeten worden via Google Analytics combineren met reeds bekende gegevens die verzameld zijn via Mijn Activiteit, deze gegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd beschikbaar voor de uitgever. Je kunt deze gegevens zelf inzien en wijzigen.
  • PHP sessionID cookie, wordt gebruikt voor het aanmelden. Wordt tot het einde van de sessie bewaard.
  • WordPress cookies, worden gebruikt voor het aanmelden of site-voorkeuren. Zie: WordPress Documentatie (EN).

De session storage wordt gebruikt voor het tijdelijk opslaan van je zelfbeeld of het imago voordat het verstuurd is naar onze servers. Deze gegevens worden tot het einde van de sessie bewaard.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.